Edukacja wyższa w Wałbrzychu.

Poza szkołami podstawowymi, gimnazjami I szkołami średnimi Wałbrzych proponuje dalsze kształcenie również maturzystom. Mogą oni kontynuować naukę na jednej z następujących uczelni:

–       Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu,

–       Akademii Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Studia w Wałbrzychu,

Wałbrzyska palmiarnia.

–       Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości,

–       Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Na szczególną uwagę zasługuje szczególnie ta ostatnia skupiając największą liczbę studentów (ponad 3 tys.) w czterech instytutach (Społeczno-Prawnym, Humanistycznym, Turystyki I Rekreacji oraz Przyrodniczo-Technicznym). Odbywają się tu również zajęcia Uniwersytet I Wieku oraz Wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.