Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicach Wałbrzycha.

Liczne znaleziska z Wałbrzycha I jego okolic świadczą o obecności człowieka na tych terenach już w najdawniejszych czasach. Co prawda nie prowadził on tu osiadłego trybu życia, jednak przez te tereny przemierzał. I tak z okresu paleolitu odnaleziono tu obrobione krzemienie oraz kamienne siekiery świadczące, że był to teren polowań jakichś grup koczowniczych. Z okresu neolitu oprócz wyrobów krzemiennych odnaleziono ułamki naczyń.

Wałbrzyskie uzdrowisko.

Z epoki brązu (kultura łużycka) pochodzą, odnalezione w 1865 r., w okolicach Wałbrzycha, urny z przepalonymi szczątkami ludzkimi oraz pochodzące z późniejszych wykopalisk cienkościenne uchate czarki kultury łużyckiej. Okres rzymski pozostawił na tych ziemiach zbiór monet w tym: Hadriana, Antonina Piusa, Domicjana oraz kilkoma nieczytelnymi. Z IX wieku pochodzi znaleziona w 1894 r. karolińska ostroga żelazna, będąca jedynym świadectwem z tego okresu. Dopiero znaleziska pochodzące z X w. jednoznacznie wskazują na istnienie w Wałbrzychu wczesnośredniowiecznego grodziska należącego do Państwa Wielkomorawskiego, z tego zresztą okresu pochodzą również ruiny zamku Stary Książ, a dokładniej część jego fortyfikacji.

1 thoughts on “Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicach Wałbrzycha.

Comments are closed.