Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu.

Rozwój Wałbrzycha wiązał się z powstaniem tu przemysłu. Pierwsze wzmianki o wydobyciu węgla w tych okolicach pochodzą już z 1561 roku, kiedy to w Białym Kamieniu (obecnie dzielnica miasta) powstał pierwszy szyb wydobywczy. Największy rozwój tutejszych kopalni przypada na XVIII/XIX wiek, kiedy do było ich tutaj kilkadziesiąt. W związku z zanikaniem złóż oraz dewastacja terenu w latach 80-ych XX wieku zaprzestano tutaj wydobycia.

Czy Wałbrzyski Nowy Dwór jest najstarszym miejskim zamkiem?

Po kopalniach pozostały jednak liczne, zresztą do tej pory jeszcze sprawne, maszyny i urządzenia górnicze. Na ich bazie utworzono Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu. Jego największą atrakcją XIX wieczne wieże wyciągowe, warsztaty mechaniczne, budynek kotłowni, czy też sztolnia. Całość znajduje się w zabytkowych budynkach kopalni Julia. Dodatkowo w 2013 roku ma zostać tutaj otwarta podziemna trasa turystyczna. Jej otwarcie waz z dodatkowo odremontowanymi budynkami jest przewidziane na święto Barbórki 4 grudnia tego roku, a sam projekt ma kosztować ponad 50 mln złotych.