Czy Wałbrzyski Nowy Dwór jest najstarszym miejskim zamkiem?

W większości źródeł znajduję informacje, że pierwsze ślady osadnictwa w Wałbrzychu pochodzą z IX/X wieku, kiedy to powstał tu gród warowny. Część materiałów podaje, że był to właśnie Nowy Dwór, którego ruiny położone na Górze Zamkowej górują nad częścią miasta.

Góry Wałbrzyskie ? pasmo Sudetów Środkowych.

Najnowsze badania wykazują jednak, że ten zamek o wrzecionowatym kształcie składający się z dwóch części oddzielonych suchą fosą wykuta w skale pochodzi z okresu późniejszego, bo z przełomu XIII/XIV wieku. Dużo starszy jest, i tu kolejna ciekawostka, zamek Stary Książ, a nie Książ jak myśli większość turystów, gdyż pochodzi z X/XI wieku (tak datowanych jest część jego fortyfikacji). Natomiast najstarszą tutejszą budowlą warowną, był gród słowiański gród obronny związany z kulturą Państwa Wielkomorawskiego, którego resztki ukryto w okolicach ulicy Magdaleńskiej w Wałbrzychu. Wynika stąd, że i Nowy Dwór, I Książ oddają mu pałeczkę ?starszeństwa?.